Til forsiden
Bookmark and Share

Mental Førstehjælp

Virksomheder
Hvordan kan
virksomheder bruge
Mental Førstehjælp?
Skoler
Hvordan kan skoler
bruge Mental
Førstehjælp?

Dette 2 dages kursus tilbydes som åbent kursus og ligeledes som lukkede virksomhedskurser. Dato for åbne kurser ses nedenfor og hvis du er en afdeling/virksomhed der ønsker medarbejdere på kursus, så ring og hør nærmere for virksomhedskurser hos Karsten Schiøtz på tlf. 30708414.

En MENTAL FØRSTEHJÆLPER hjælper en kollega, en elev et medmenneske med at afslutte følelsesmæssige ubehag for den enkelte person, så kommunikation, samarbejde og produktivitet forbedres markant for den enkelte og det fællesskab man er en del af.

Mental Førstehjælp har også sin egen hjemmeside med mere information - check her: Mental Førstehjælp

Dette er der behov for som forebyggelse mod dårligt arbejdsmiljø og for udvikling af velfungerende arbejdsfællesskaber på alle arbejdspladser.

En mental førstehjælper hjælper personer af med ubehag der opstår, når man bliver følelsesmæssigt overvældet – herunder f.eks.:

•  jeg synes ikke jeg er god nok – præstationsangst

•  jeg har tankemylder og kan ikke koncentrere mig

•  jeg føler mig utryg med alle de forandringer

•  jeg bliver nemt overvældet af tristhed

•  jeg har svært ved at sige fra og bliver nemt overbelastet

•  jeg bliver nemt vred og overreagerer

•  jeg har svært ved at sige min ærlige mening, fordi jeg frygter hvad andre så tænker om mig

En mental førstehjælper arbejder IKKE med personer der er sygemeldt, der har diagnoser eller der tager medicin for at afhjælpe stress, depression eller andre psykiske diagnoser.

En Mental Førstehjælper lærer følgende:

  • at praktisere teknikker til at lære kollegaer at håndtere sine følelser og mærke sig selv
  • at bidrage til at skabe grundlaget for bedre livskvalitet for den enkelte og et bedre arbejdsmiljø i fællesskabet
  • at anvende MF-App (Mental Førstehjælps App, der er under udvikling)

En Mental Førstehjælper kan ligesom i fysisk førstehjælp, bidrage til at ”stoppe ulykken” – f.eks. hjælpe en kollega af med en tilbagevendende vrede, en tristhed, en afmagt eller en anden følelse der påvirker daglig adfærd negativt. Dette kan gøres med simple teknikker, hvor du som guide ikke behøver at kende til historier bag ved den følelsesmæssige reaktion hos din kollega, men bare lære din kollega at rumme følelsen.

I denne del af uddannelsen træner vi den evne alle mennesker har til at mærke sine følelser. Der er således ikke tale om at være behandler eller coach og det handler ikke om sygdom. Det handler om at lære at guide et medmenneske igennem at mærke følelsesmæssigt ubehag med simple teknikker. Uden ubehaget bliver de følelsesmæssige reaktioner naturlige – dvs. man reagerer og handler på rette tidspunkt, i rette intensitet og på en måde så kollegaer i højere grad kan og vil lytte. Så resultatet af arbejdet med Mental Førstehjælp er, at det enkelte menneske oplever ro og nærvær selv i udfordrende situationer.

Der er ikke noget teori der forklares eller skal forstås, men blot teknik der skal læres i praksis.

Hvis en Mental Førstehjælper oplever at kollegaens udfordringer er mere komplicerede og ikke kan løses med Mental Førstehjælp-teknik henvises til hjælp fra professionelle som læge, psykolog, CD-Coach mm.

Mental Førstehjælper netværk:

Et årligt medlemskab af MF-Netværket giver tilknytning til gruppen af Mentale Førstehjælpere, der giver en række fordele:

  • netværk med andre Mentale Førstehjælpere og deres erfaringer
  • 2 årlige online teleklasser af 1½ time
  • Vedligeholdelse - 1 årlig træningssamling i 1 dag for alle Mentale Førstehjælpere
  • Adgang til opdateret undervisningsmateriale
  • Support og sparring fra CD-Coaches – f.eks. ved afklaring af hjælpebehov for den enkelte

Pris:
3.500 pr. deltager incl. 2 online coaching-sessioner efter kurset af CD-Coach. Desuden inkluderet kaffe, te og frugt. Frokost indtages på cafe i byen for egen betaling.

Overnatning:
Der er mulighed for overnatning til 8 deltagere i Bed & Breakfast i samme bygning som kursus afholdes. Overnatningsmuligheder - Se overnatningsstedet her

Tidspunkt & Sted: 
Vordingborg:
Mandag kl. 8.30 - 16.30. Tirsdag kl. 8.30 - 16.30  - Videnshuset, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg

11. - 12. januar 2015 - UDSOLGT
30. - 31. maj 2016

Tilmelding og betaling:
Bestil kursusplads på åbent kursus i netbutikken. - Husk at skrive kursusdato på din bestilling.
Hvis du ønsker virksomhedskursus, så kontakt Karsten Schiøtz for at aftale et kursus. 

http://www.mentalfoerstehjaelp.dk" title="Mental Førstehjælp">Mental Førstehjælp

Tilmeld nyhedsbrev
Email:
Dansk   
Copyright Coach2Manage