Til forsiden
Bookmark and Share

Core Dynamics Coach Uddannelse

Deltagelse på CD-Coach uddannelse forudsætter gennemført Mental Førstehjælps kursus.

Formålet med kurset er at blive CD-Coach ved at gennemføre træning af teknikker til at opnå fuld tilstedeværelse i coachingprocessen med fokuspersonen og i at blive fortrolig med muskeltest og ikke mindst at kunne anvende Core Dynamics Coaching protokollen som en naturlig del af coaching-sessionen. Dette giver deltageren den ballast og erfaring der skal til for selv at gennemføre Core Dynamics Coaching overfor fokuspersoner, der har behov for at færdiggøre alvorlige mentale og følelsesmæssige udfordringer.

CD-Coaching er et stærkt supplement til traditionel kognitiv coaching. CD-teknikkerne rummer nogle meget effektive ikke-kognitive værktøjer, der i højere grad løser følelsesmæssige problemer end at lære fokuspersonen at leve med sine følelsesmæssige udfordringer.

Ved træningen vil kursisten træne rollen som Core Dynamics Coach og desuden være fokusperson og færdiggøre egne uafsluttede følelsesmæssige barrierer. Dette tilgodeser ligeledes ICF's kernekompetencer hen imod at kunne gennemføre den optimale coaching proces med sine fokuspersoner.

En CD-Coach tager afsæt i erfaringer fra at være Mental Førstehjælper og lærer at arbejde med CD-teknikkerne i en coaching-ramme, således at det kan indgå i din værktøjskasse som konsulent, terapeut, coach, lærer mm. En CD-Coach lærer at arbejde med alle følelsesmæssige udfordringer for fokuspersoner. Herunder også fokuspersoner, der har stress, diagnoser og måske er medicinerede pga. psykiske udfordringer. 

Herunder læres og trænes følgende:

 • Opstilling af personlig intention
 • Anvendelse af MÆRK-skala (1-10)
 • 8 punkts CD-coaching-protokol
 • Muskeltest (kinesiologi)
 • Baggrunden for de 12 standard Core Dynamics (virus)
 • Core Dynamics-teknikkerne MÆRK, SLIP, WAIT, SANYAMA, GPS, WONDER, AGAPE
 • Online coaching – træning og erfaringsudveksling
 • Træning i at undervise i Mental Førstehjælp
 • Brug af Mental Førstehjælp App og online Mental Førstehjælp Klientjournal 
 • Fokus på hvordan meditation og yoga spiller sammen med Core Dynamics Teknikkerne. 

På og imellem kurser trænes teknikker dels over for medkursister og dels over for eksterne fokuspersoner, der stiller sig til rådighed med følelsesmæssige udfordringer.

En certificeret CD-Coach har kompetencer til at være underviser på Mental Førstehjælp kurser i Danmark.

Pris (uden certificering)
24.800 kr. Pris kan betales i flere rater. Prisen dækker kursusmappe, bog, undervisning, fuld forplejning på alle kursusdage samt løbende supervision af underviser Karsten Schiøtz.
Certificering har en yderligere pris på 2.500 kr, der dækker omkostninger til at gennemføre eksamen ved 2 coaching-sessioner.
Køb uddannelsen i netbutikken.

Tidspunkt
De 10 uddannelsesdage er opdelt i et uddannelsesforløb på 5 x 2 dage. Hvis du ønsker uddannelse til CD-Coach, så kontakt Karsten Schiøtz og hør om datoer for næste CD-Coach uddannelsesforløb.

Sted
Alle kursusdage afholdes i www.Videnshuset.net i Vordingborg - Kirketorvet 16.

CD-Coach netværk
Som uddannet CD-Coach i netværk får du en række fordele:

 • netværk med andre CD-Coaches og deres erfaringer
 • vedligeholdelse - 1 årlig fysisk samling i 1 dag for CD-Coaches
 • Adgang til opdateret undervisningsmateriale
 • adgang til at løse opgaver og projekter som er genereret af Coach2Manage. Herunder at uddanne ”Mentale Førstehjælpere” i stort antal og deltage i udviklingsprojekter på arbejdspladser. 

Medlemskab i CD-Coach netværk er gratis, men omkostninger til deltagelse i fysiske møder deles.

Certificering
Hvis kursisten ønsker at fungere som certificeret Core Dynamics Coach og underviser på Mental Førstehjælp kurser kræves der en certificering der indebærer følgende:

 • gennemført kurserne Mental Førstehjælp og CD-Coach
 • 50 timers coaching med Core Dynamics teknikker
 • demonstration af teknikker og coaching protokol i 2 coaching sessioner i en eksamenssituation
 • løbende online supervision af Core Dynamics Coach Træner Karsten Schiøtz

Kontakt Karsten Schiøtz og høre mere om certificeringsbetingelser.

Pris for certificering er 2.500 kr. + moms.

Der er også mulighed for at blive forberedt til ICF akkreditering på ACC niveau. Kontakt Karsten Schiøtz for yderligere information.

Tilmeld nyhedsbrev
Email:
Dansk   
Copyright Coach2Manage